- táto stránka vznikala začiatkom roku 2002 a založil som ju lebo nikde v Bratislave ani jej okolí som nenašiel klub, ktorý by spájal všetkých nás modelárov lodí a tak som vsadil práve na internet ako nástroj s pomocou ktorého by sa mi to mohlo podariť.

- aby som teda dal do hromady rovnako relaxujúcich ľudí začal som študovať ako postaviť web, aby som ju neskôr aj založil na internetovom portáli szm.sk kde to bolo zdarma. Dal som do toho veľa voľného času, ale podarilo sa.

- postupne som sa zoznámil so všetkými, ktorý sú dnes členmi "klubu" ModelBoats a som veľmi rád, že sme v počte akom sme a dúfam, že to budeme napredovať týmto smerom pozitívne ďalej a stále nás bude pribúdať.

- doposial, kým bolo na stránke uverejnených menej modelov a reportáží tak sa dalo fungovať na serveri, ktorý poskytoval priestor aj doménu zdarma, ale keď som musel vytvárať už ďalšie kontá aby som mal priestor pre uverejňovanie materiálov, tak som musel po diskusií s terajšími členmi pristúpiť na krok ktorým bolo kúpenie si domény a web priestoru.

- od mája 2006 je teda stránka rýchlá, ľahko sa aktualizuje a každého z nás to nestojí na rok viac, ako napríklad 3 čísla časopisu RCrevue čo činí pri dnešnom počte členov cca do 300,- Sk ročne.