Sea Wolf
Sea Wolf-dynamická ponorka
Autor: Július Krampl
Dĺľka (length): 920 mm
©írka (width): 100 mm
Výąka (height): 160 mm
Výtlak : vynorená / ponorená 3800 / 4100g
MOTOR: Robbe Power 600/24 8,4V + prevod 1:3,3
AKKU: Pb 6V/5Ah
VRTULA: plast.45 - 3listy
REGULÁTOR: Rokraft 100E
SERVÁ: 2 x Robbe FP-S148
PRIJÍMAČ: Jeti Rex7 ( ladený na 40MHz )