medzinárodné stretnutie modelárov ponoriek

Zürich-Gossau 2. - 3. Máj 2009

očami Žilinského modelára ponoriek Vladimíra Randu

V dňoch 2. a 3. mája 2009 sa konalo stretnutie ponorkových modelárov vo Švajčiarskom Zürichu-Gossau. Stretnutia sa zúčastnili modelári z domáceho Švajčiarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska. Celkovo sa zúčastnilo podujatia 50 modelárov.
Slovensko reprezentoval Vladimír Randa s dvoma modelmi ponoriek U-47 a U-31. Ako to už býva zvykom, najsilnejšie zastúpenie mali domáci modelári. V areáli kúpaliska, kde prebiehalo
podujatie, boli tri bazény, občerstvenie a spoločenská miestnosť. Tu sa konalo slávnostné privítanie.
Naša výprava bola trojčlenná a dorazila do miesta konania už v piatok večer. Po ubytovaní a vybalení ponoriek sme stihli večerný tréning v bazéne.
V sobotu prvý deň stretnutia bolo podujatie prístupné aj verejnosti a prebiehal voľný program, pri ktorom každý účastník predvádzal manévrovacie schopnosti svojho modelu. Jazda vpred, vzad, statické ponáranie, dynamické ponáranie, plavba v periskopovej hĺbke, pomalý rozbeh a plynulá jazda vpred, ako aj maximálna rýchlosť modelu vpred na hladine a pod ňou. Tak takto sa prezentovalo 10 ponoriek naraz v bazéne, každá po pol hodine. Po tom nastúpila ďalšia skupina.
Doobedňajšie plavby skončili slávnostným obedom a popoludní predviedla dvojica švajčiarskych modelárov útok torpéda vypusteného z ponorky na druhú ponorku. Pre lepšiu viditeľnosť bol útok predvádzaný na hladine a dopadol na jednotku aj so simulovaným potopením druhej ponorky. Ukážka vzbudila nadšenie prítomných divákov, najmä však detí.
Nasledujúci program obohatil konštruktér z Nemecka, ktorý priviezol dvojicu skáčucich delfínov. Tieto predvádzali synchronizovanú plavbu pod vodou, skoky nad hladinu, ako aj prudké ponory pod hladinu.
Vyvrcholením sobotného programu boli nočné jazdy, kde sa prejavili stabilné vlastnosti našich ponoriek. Jazdiť v tmavom bazéne iba s pozičnými svetlami nebolo vôbec jednoduché. Záver jázd sa pretiahol až do 22 hodiny.

Nedeľné ráno plne slnka otváralo druhú časť podujatia za sprievodu živej hudby a potápača, ktorý postupne filmoval pod vodou jednotlivé ponorky. Po prehliadke a filmovaní pod vodou za prítomnosti verejnosti prebiehalo druhé kolo, v ktorom sa ponorky snažili plávať okolo bazéna v periskopovej hĺbke. U-31 našej výpravy bola viac než úspešná. Tu sa prejavila jej výrazná stabilita.
V popoludňajších hodinách, asi o 16. hodine, bolo podujatie ukončené. Chcel by som len dodať, že tu nebolo víťaza ani porazeného, pretože to nebolo súťažne stretnutie, bolo tu však 50 spokojných účastníkov. Nadviazali sa tu nové priateľstvá, zhodnotila sa práca jednotlivých modelárov a rozchádzali sme sa s prísľubom o rok znova.

 

 

obrázková galéria usporadujúceho Švajčiarskeho klubu

MODELL SCHIFFER ZÜRICH NORD


foto a komentár Vladimír Randa
Žilina
HOME